DIVEEVOLUTION
Home
Courses
Trips
Equipment
Facebook Facebook Facebook
About Us
Contact Us
Gallery

คอร์สเรียนดำน้ำ

หากคุณอยากสัมผัสความงามของโลกใต้ทะเล โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก มาเรียนดำน้ำกับ Dive Evolution กันนะครับ เราเปิดสอนหลักสูตรเรียนดำน้ำลึกเบื้องตŒน ไปจนถึงหลักสูตร Instructor สนใจติดต‹อ 095-935-4142
หลักสูตรเรียนดำน้ำเบื้องต้น (Open Water Diver)
เป็นหลักสูตรดำน้ำเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคย เรียนดำน้ำมาก่อน เป็นประตูก้าวแรกสู่โลก แห่งความสวยงาม...
หลักสูตรเรียนดำน้ำขั้นสูง (Advanced Diver)
เป็นเสมือนก้าวที่สองของคุณ เพื่อเป็นการเสริม สร้างประสบการณ์และความปลอดภัยในการดำน้ำ ให้มากขึ้น นักดำน้ำจะได้เรียนและฝึกปฏิบัติ...
หลักสูตรเรียนดำน้ำ First Aid & Rescue
หลังจากที่คุณมีประสบการณ์ในโลกใต้น้ำมา ระดับหนึ่ง ประสบการณ์ของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้น และมุมมองก็จะกว้างมากขึ้น...
หลักสูตรเรียนดำน้ำ First Aid & Rescue
คุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหม? "ว้า! ดำได้แพลบเดียว ก็ใกล้ติดดีคอมแล้ว" "ยังไม่ทันจะดำดูรอบเรือให้ทั่วเลย ก็ต้องขึ้นและ" ปัญหาเหล่านี้แก้ได้โดยการใช้อากาศแบบพิเศษ...
หลักสูตรเรียนดำน้ำ Master Scuba Diver
สำหรับนักดำน้ำ ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ในการดำน้ำ และเพิ่มความรู้ ความสามารถ ไปอีกขั้น
หลักสูตรเรียนดำน้ำ Dive Master
เมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น นักดำน้ำมือใหม่ ก็จะมักจะขอความช่วยเหลือ และคำปรึกษาจากคุณ ดังนั้น เพื่อให้คุณก้าวเข้าสู่...
หลักสูตร Instructor Training Course (ITC)
เป็นหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หรือสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นครูสอนดำน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
สนใจสมัครเรียนที่นี่โทรเลย 095-935-4142mailto: diveevolution@gmail.com
Latest Gallery
© 2018 Diveevolution. All rights reserved.
Tel: 095-935-4142 l E-mail: diveevolution@gmail.com l Follow Us On:
Facebook