Dive Evolution
Home
Courses
Trips
Equipment
Facebook Facebook Facebook
About Us
Contact Us
Gallery

เรียนดำน้ำ หลักสูตรพื้นฐาน Open Water Diver


เรียนดำน้ำ Scuba

        เรียนดำน้ำ ใคร ๆ ก็เรียนได้...หลักสูตร Scuba Diver / Open Water Diver / Junior Open Water Diver เป็นหลักสูตรดำน้ำ เบื้องต้น สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนดำน้ำมาก่อน เป็นประตูก้าวแรกสู่โลกแห่งความสวยงาม และความอลังการใต้ท้องทะเล คุณจะได้เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการดำน้ำลึก ได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำน้ำ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก นักดำน้ำที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับบัตรดำน้ำ (Certified Card, C-Card) เป็นบัตรที่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมดำน้ำได้ทั่วโลก

        Dive Evolution สอนดำน้ำหลักสูตรของสถาบัน NAUI (The National Association Of Underwater Instructor) และสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructors) ซึ่งทั้งสองสถาบันเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก หลักสูตรเรียนดำน้ำของสถาบัน NAUI / PADI เมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนจะได้รับบัตรดำน้ำที่สามารถใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก โดยมีความลึกสูงสุดถึง 18 เมตร โดยในระหว่างการเรียน นักเรียนจะได้รับการฝึกสอน ภายใต้การดูแลของครูผู้สอนที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน NAUI และ PADI จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานในการเรียนการสอน

เรียนดำน้ำ

เรียนดำน้ำ

เรียนดำน้ำ

ระยะเวลาการเรียน แบ่งเป็น 3 ส่วน :

1. การเรียนในห้องเรียน ใช้เวลาเรียนทฤษฎีในห้องเรียน 1 วัน

2. การเรียนและฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ ใช้เวลาเรียนและฝึกในสระว่ายน้ำ 3 - 4 ครั้ง

3. การสอบภาคปฏิบัติในทะเลที่พัทยา ใช้เวลา 2 วัน (วันเสาร์ และวันอาทิตย์)

* การเรียนทุกส่วน ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามเวลาที่พร้อม และความสะดวกของผู้เรียน *


เรียนดำน้ำ
        เรียนทฤษฏีในห้องเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนในเรื่องของพื้นฐานการดำน้ำ ทั้งหมด และความรู้อื่นๆ ครบตามหลักสูตรของ NAUI/ PADI โดยตรง หลังจากผ่านการเรียนแล้วจะมีการทดสอบวัดผล โดยสอบเป็นข้อเขียน ซึ่งผู้เรียนได้เรียนมาจากในห้องเรียน การสอบข้อเขียน เพื่อที่จะทราบว่า ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ ส่วนใด และจะได้รับการอธิบายที่ถูกต้องจากครูผู้สอนอีกครั้ง

การเรียนภาคทฤษฎี ประกอบด้วย

• ทฤษฎีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ เพื่อความเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมใต้น้ำที่แตกต่างจากสภาวะแวดล้อม ที่เราดำรงชีวิต

• ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ใต้น้ำ เพื่อให้รู้จักอุปกรณ์ดำน้ำ การใช้งานเบื้องต้น เพื่อฝึกปฏิบัติในสระน้ำต่อไป รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดำน้ำด้วย

• การจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะดำน้ำ เนื่องจากการดำน้ำเป็นการเข้าไปในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคย ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นก็แตกต่างออกไป เราจึงต้อง เรียนรู้เพื่อให้สามารถป้องกัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ 

• การวางแผนการดำน้ำ เพื่อให้การดำน้ำของเราสนุกสนานและปลอดภัย เราจึงต้องเรียนรู้ หลักการวางแผนการดำน้ำพร้อมกับ Buddy

เรียนดำน้ำ

การเรียนภาคปฏิบัติ มี 2 ส่วน ได้แก่

• การฝึกปฏิบัติในสระ : การฝึกทักษะในสระ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการดำน้ำ, ฝึกการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ, การลอยตัว, การหายใจผ่านอุปกรณ์จ่ายอากาศ (Regulator), การลงสู่ใต้น้ำ, การไล่น้ำออกจากหน้ากาก, การปรับสมดุล ภายในร่างกาย, การสื่อสารใต้น้ำโดยใช้สัญญาณมือ, และทักษะอื่นๆ ครบในหลักสูตร การฝึกทักษะในสระว่ายน้ำเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะ มีความคุ้นเคยกับโลกใต้น้ำ ให้คุณมั่นใจและพร้อม ก่อนไปดำน้ำในทะเลจริง หรือฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำจนกว่าคุณจะมั่นใจในการออกสอบภาคปฏิบัติในทะเล โดยการฝึกภาคปฏิบัติจะใช้เวลา 3-4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เรียน

• การสอบปฏิบัติในทะเล 2 วัน (วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ที่พัทยา) หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนในสระ และเรียนทฤษฏีในห้องเรียนที่กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่ผู้เรียนจะต้องออกสอบที่ทะเลจริง เพื่อวัดผลว่าผู้เรียนจะสามารถสอบได้ตามมาตรฐานของสถาบันดำน้ำ และผู้เรียน และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ดำน้ำลึกในทะเลจริง โดยมีครู และ Staff ดูแลอย่างใกล้ชิด


Clip VDO การสอบภาคปฏิบัติที่พัทยาเรียนดำน้ำ

สถานที่เรียนปฏิบัติ และ ทฤษฏี สามารถเลือกเรียนได้ที่ :


• ซ. พัฒนาการ 65 (สโมสร สระว่ายน้ำ หมู่บ้านผาสุก) ดูแผนที่

• สระว่ายน้ำ รางบัว (ถนน เทิดไทย 66 แยก 1) ดูแผนที่


เรียนดำน้ำ

ค่าเรียนดำน้ำ ราคาเรียนดำน้ำ

ค่าเรียนดำน้ำ หลักสูตรเบื้องต้น สามารถเลือกเรียนดำน้ำได้ มีให้เลือก 2 สถาบัน

• หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น ของสถาบัน NAUI (The National Association Of Underwater Instructors)

Promotion จากราคา 12,000.- ลดเหลือ 9,500 บาท

• หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น ของสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructors)

Promotion จากราคา 13,500.- ลดเหลือ 11,500 บาท

ราคานี้รวม :

1. บัตรดำน้ำ จากสถาบัน NAUI / PADI สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมดำน้ำได้ทั่วโลก

2. เรียนและฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ (เลือกเรียนที่ ซ.พัฒนาการ 65 หมู่บ้านผาสุก หรือ สระรางบัว)

3. ค่าเรียนทฤษฎีในห้องเรียน

4. ค่าเรือสำหรับออกสอบภาคปฏิบัติในทะเล 2 วัน (พัทยา)

5. อาหารกลางวัน, ของว่าง, ผลไม้พร้อมน้ำดื่ม บนเรือ 2 วัน

6. อุปกรณ์ดำน้ำ Scuba ครบชุด ใช้ระหว่างเรียนในสระว่ายน้ำ และออกสอบทะเล 2 วัน (พัทยา)

7. หนังสือเรียน Scuba Diver

8. Log Book สมุดจดบันทึกการดำน้ำ

ราคานี้ไม่รวม : 

ค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-พัทยา,  ค่าโรงแรมที่พัทยา

สนใจสมัครเรียนดำน้ำ โทรเลย

เรียนดำน้ำ
© 2018 Diveevolution. All rights reserved.
Tel: 095-935-4142 l E-mail: diveevolution@gmail.com l Follow Us On:
Facebook