DIVEEVOLUTION
Home
Courses
Trips
Equipment
Follow Us On:facebook
About Us
Contact Us
Gallery

มานาโด (Manado) เป็นเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสี (Sulawes) ของประเทศอินโดนีเชีย ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางความเจริญของเกาะ แหล่งดำน้ำขึ้นชื่อที่ใกล้ๆมานาโด ก็คืออุทยานทางทะเลบูนาเค็น (Bunaken Marine Park) ซึ่งสามารถพบเจอเต่า, โลมา, พะยูน, วาฬ และยังเป็นที่อยู่ของปลาดึกดำบรรพ์อย่างปลาซีลาแคนธ์ (Celacanths) อีกด้วย แหล่งดำน้ำที่ขึ้นชื่ออีกแหล่งก็คือ ช่องแคบเลมเบห์ (Lembeh Strait) ซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งของสัตว์แปลกๆ ที่อาศัยอยู่ตามพื้นทราย อาจกล่าวได้ว่า การดำน้ำที่มานาโดให้ประสบการณ์ดำน้ำที่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสภาพน้ำทะเลที่ใสราวกับกระจก มีแนวปะการังสวยงาม ซึ่งมีฝูงปลาสวยงาม รวมไปถึงสัตว์ตัวเล็กๆ หน้าตาประหลาดมากมายที่พรางตัวอยู่บนพื้นทราย

ตัวอย่างการเดินทาง

วันแรก วันเดินทางไป : พักค้างคืนที่ Singapore

วันที่สอง ต่อเครื่อง : จาก Singapore เดินทางไป Manado ด้วยสายการบิน Silk Air

วันดำน้ำ : เลือก 4 วัน 5 วัน หรือ 6 วัน ดำน้ำ

วันเดินทางกลับ : ออกเดินทางจาก Manado - Singapore - Bangkok


© 2018 Diveevolution. All rights reserved.
Tel: 095-935-4142 l E-mail: diveevolution@gmail.com l Follow Us On:
Facebook